Obchodní podmínky

Provozovatel:

David Kulhánek
Zaječice 338
538 35 Zaječice
IČ: 08816735
Bankovní spojení: Air Bank
Číslo účtu: 2007330028/3030

1. Prodejce

Provozovatelem internetových stránek www.kulhas.cz je David Kulhánek, Zaječice 338, 538 35 Zaječice okr.Chrudim, IČ 08816735,(není plátce DPH).

2. Cena

Kupující si zboží vybírá na e-shopu www.kulhas.cz. Ceny výrobku jsou konečné včetně DPH a všech poplatků.

3. Kupující

Při objednání vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti(vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Platba je možná jen převodem, vyberte způsob dodání zboží. Objednávky se telefonicky nepřijímají.

4. Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

5. Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky i platební údaje.

6. Zrušení objednávky

Objednávku může kupující zrušit a měnit pouze pokud objednávka není ve stavu “vyřizuje se” nebo “odesláno”.

7. Druhy plateb

Způsob úhrady zboží, je možný převodem na účet.

8. Doprava

Zboží se zasílá přepravní společností DPD. Expedice objednávky je zpravidla do dvou pracovních dnů, pokud je objednané zboží skladem.

9. Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

10. Doklady

Spolu se zbožím kupující obdržíFakturu- daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, dokladem o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list, pokud není přiložen.

11. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 a zákonem 634/1992 v aktuálním znění. V případě neúplnosti objednávky (chybějícího zboží), nebo poškozeného zboží přepravou, je toto možné reklamovat do 24 hodin od obdržení balíku.

12. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

V souladu se zákonem má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí zboží na své vlastní náklady na adresu provozovatele. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 14. dnů. Pokud by vrácené zboží bylo, jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

13. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží, nebo neuhrazení platby. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

14. Potvrzení souhlasu s VOP

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje souhlas s platnými všeobecnými obchodními podmínkami.

15. EET

Platba převodem nespadá do EET

16. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby www.kulhas.cz

V Zaječice 1.4.2020